Për informacion të mëtejshëm ju lutem na kontaktoni në sales.dionplatform@gmail.com