Vinç me Kosh

Tek ne do të gjeni disa zgjidhje përsa i përket punimeve në lartësi.

Autovinçat me Kosh, me krah artikolar ose teleskopik, janë mjete që lejojnë ngritjen dhe stacionimin në lartësi të një ose më shumë personave duke shmangur montimin e skelave apo të shkallëve.

Mjetet ofrohen me qera, me ose pa operator.

Lartësia: 10 mt – 32 mt
Peshëmbajtja: 200 kg (2 persona)