Shërbime Pastrimi

Tek Dion Platform do të gjeni një partner kompetent edhe në fushën e pastrimeve. Ne besojmë se një pastrim cilësor siguron një vlerë të shtuar të ndërtesës suaj.
Ne punojmë shpejtë, butë dhe miqësisht me mjedisin. Për këtë qëllim, punonjësit tanë janë përfshirë në kualifikime dhe trajnime  të vazhdueshme.

Pastrim /larje fasadash të të gjitha llojeve dhe lartësive.
Pastrim/larje dyshemesh.

Pastrim tapiceri, mokete, tepete, divane etj.

Trajtim/Lucidim mermeri, parket druri etj.